Mediatiedotteet

Mediatiedotteet

Lehdistötiedote

30.5.2022

Tahkon alueen kehityshankkeen Smart Tahkon toinen vaihe käynnistyy

Tahkon kyläyhdistys ry käynnistää Tahkon alueen Smart Tahko II kehityshankkeen. Hanke on jatkoa aiemmalle esiselvityshankkeelle, jossa tutkittiin Tahkon alueen matkailupalveluiden kehitystarpeita. Puolistoistavuotinen hanke käynnistyi huhtikuussa ja osallistaa mukaansa noin 60 henkilöä kumppaniyrityksistä ja -oppilaitoksista.

Hankkeessa on mukana kymmenen yhteistyökumppania, kuten Nokia, Talentree, Voimatel / OptiWatti, Savonia, Haaga-Helia ja Tahkon Kehitys. Yritysrahoituksen lisäksi hanketta rahoittaa Pohjois-Savon liitto ja REACT-EU / Euroopan aluekehitysrahasto.

”Smart Tahkossa rakennetaan yhdessä ylihuomisen matkailukeskusta, jossa teknologiat, liikkuvuus, ympäristö ja palvelut ovat linjassa. Hankkeen tavoitteena on konkretisoida Tahkon kehittämistarpeita ja matkaa Suomen vetovoimaisimmaksi matkailukeskittymäksi”, hankkeen toteuttajaksi valitun, Eezy Flown konsultti Pekka Vihma kertoo.

Hanke jakautuu kuuteen eri alakategoriaan, jotka ovat energia ja ympäristö, Horeca ja palvelut, liikenne ja saavutettavuus, aktiviteetit ja harrasteet, tapahtumat ja tilaisuudet sekä data, digi ja kommunikaatio.

Jokaisesta hankeosasta vastaa oma työryhmänsä, joka koostuu alueen yrityksistä ja kumppaneista.

”Smart Tahkon esiselvityshankkeessa 2021 nousi esiin vahvasti neljä eri kehittämisen painopistealuetta: digitaalisuus, vastuullisuus, kumppanuus ja elämyksellisyys sekä näihin liittyen priorisoidut kuusi kehitysteemaa. Näihin rakennetaan nyt jatkotoimenpiteitä, jotta alueen vahva ja laaja-alainen kehittäminen varmistetaan”, Tahkon kyläyhdistyksen puheenjohtaja Kari Heiskanen kommentoi.

Kohti Suomen vetovoimaisinta matkailukeskusta

Tahkon alueen matkailu on kovassa kasvussa ja talvikaudella 2021­–2022 alueella vieraili +10 % enemmän matkailijoita edelliseen vuoteen verrattuna. Yksittäisten palveluyritysten kasvu on jopa +40 %. Tahkon rooli keskisen Suomen merkittävimpänä matkailukohteena on vahva. Keskustan uusi kaavasuunnitelma on myös kiinnostanut vahvasti eri investoreja, ja alueella on lukuisia hankkeita meneillään jo nyt.

Nyt tulevaisuuden kasvua lähdetään hakemaan mm. palveluista ja teknologioista. Ensimmäiset työpajat toteutetaan kesäkuun lopulla.

”Selvitämme Data, digi ja kommunikaatio -työryhmässämme esimerkiksi autonomisen pikkubussin mahdollisuutta keskustan liikkumisen ratkaisuun tai 5G-verkon luomia mahdollisuuksia”, työryhmän vetäjä ja OptiWatti Oy:n toimitusjohtaja Mikko Heinonen tarkentaa.

Hanketyöryhmät aloittavat työnsä pohtimalla mm. reitistöjen monimuotoisuutta eri liikkujille, reaaliaikaista ilmanlaadun seurantaa, vastuullisuuden raportointia ja tiedolla johtamisen käytänteitä. Myös käyttömäärien seurannasta ja digitalisoinnista sekä matkailun datakeskus ja -alustamallista on keskusteltu mm. Nokian kanssa.

Osana vastuullisuusohjelmaansa Tahko hakee lähiaikoina Visit Finlandin Sustainable Travel Finland STF -sertifikaattia.

”Esimerkiksi matkailualan työvoimapulaan lähdetään nyt hakemaan ratkaisua oppilaitosyhteistöiden ja liiketoiminnan ympärivuotistamisen kautta. Olemme rakentaneet yhdessä alueen oppilaitosten kanssa moniosaajien koulutusohjelmaa, jonka kautta saisimme osaajia työvoimapulasta kärsiville yrityksille, kuten kiinteistöhuoltoon, hotelleihin ja ravintoloihin”, SOK Break Hotel Tahkon hotellijohtaja Anna Hämälainen kertoo

Oppilaitosyhteistyöstä on sovittu Savonian lisäksi mm. Haaga-Helian ja Itä-Suomen Yliopiston kanssa.

Lisätietoja

Pekka Vihma, hallituksen puheenjohtaja, TAHKOcom Oy, 0400 485 444, pekka.vihma@tahko.com

Kari Heiskanen, puheenjohtaja, Tahkon Kyläyhdistys ry, 050 367 3129, kari.veikko@luukku.com


Lehdistötiedote

3.12.2021 klo 19.00

Tahkon alueelle uusi kehitysyhtiö – omistajina kahdeksan suurta yhtiötä sekä Kuopion kaupunki

Tahkon alueen yritykset ovat perustaneet yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa Tahkon alueelle uuden kehitysyhtiön, Tahkon Kehitys Oy:n. Uudella yhtiöllä on yhteensä yhdeksän omistajaa ja sen tavoitteena on toimia merkittävänä alueen elinkeinon kehitysfoorumina. Yhtiö perustuu entisen Tahkon Markkinointi Oy:n osakaspohjan laajentamiseen ja se aloittaa toimintansa uudessa muodossaan heti.

Tahko on panostanut alueen matkailun ja elinkeinon kasvuun viime vuosina merkittävästi. Palveluiden ympärivuotinen kysyntä on hyvässä kasvussa ja kehitysyhteistyötä vauhdittamaan tarkoitettu Tahkon Kehitys Oy tulee olemaan kaivattu lisä paikallisen elinkeinoelämän foorumiksi.

Yhtiön pöydälle nousee heti merkittäviä teemoja, kun Tahkon keskustan kaavatyön valmistuminen lähenee ja uusimmat hotelli-investoinnit ovat käynnistymässä esimerkiksi Panorama Resortilla.

Infran ja reitistöjen kehittäminen sekä yhteistyö yritysten välillä ovat tulevan toiminnan ytimessä.

- Odotukset yhteisen yhtiön toiminnalle ovat korkealla. Tämä auttaa jäsentämään alueen kehitystoimintaa ja tiivistää alueen toimijoiden yhteistyötä entisestään, sanoo Tahkon Kehitys Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja PeeÄssän toimialajohtaja Ville Puustinen.

Uuden yhtiön osakkaita ovat Kuopion kaupunki, Tahko Spa Oy, Huippupaikat Oy, PNT Active Oy, TAHKOcom Oy, Osuuskauppa PeeÄssä, KOY J. Saastamoinen, Oy Skimac Ab sekä Panorama Resort Oy.

- Tahkolla on vahvoja veturiyhtiötä, joiden tavoitteena on rakentaa yhä tiiviimpää yhteistyötä keskenään ja alueen muiden yritysten kanssa. Tulemme kutsumaan muiden yhtiöiden edustajia tiiviisti mukaan keskustelemaan tulevaisuuden kehitys- ja investointihankkeista, TAHKOcom Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Vihma alleviivaa.

Konkreettinen esimerkki yhteistyöstä on alkava SmartTahko-projekti, jossa tuodaan ylihuomisen palvelut ja tiedolla johtamisen malli tekemisen keskiöön. Tahkon tavoitteena on olla matkailualan edelläkävijä.

Lisätiedot

Ville Puustinen, Tahkon Kehitys Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Osuuskauppa PeeÄssän toimialajohtaja, +35844 719 7996, ville.puustinen@sok.fi

Pekka Vihma, TAHKOcom, hallituksen puheenjohtaja, +35840 048 5444, pekka.vihma@tahko.com