Hankkeet

Tahkon kyläyhdistyksen hankkeet

Tahkon kyläyhdistys on pyörittänyt useita hankkeita vuosien aikaan Tahkon alueella.


Tahkon tähdet

Tahkon tähdet - Tahkon reitistöjen kehittäminen


Keväällä 2020 käynnistettiin Tahkon tähdet hanke, johon saatiin rahoituksena Kalakukko leaderilta 60%, Kuopion kaupunki 15% ja alueen yritykset (Peeässä, PNT Active, TahkoCom ja Tahkorinteet) ja Tahkon kyläyhdistys 25%. Hankkeen kokonaiskustannukset ovast 172 t€.

Hankkeen toimenpiteinä on mahdollistaa Mäkiaukion rotko hyödyntäminen turvallisen liikkumisen osalta ja toteuttaa hieno taukopaikka rotkon viereen. Samoin toteutetaan uusi reitti Mäkiaution rotkon ja Tahkolahden välille. Toisena toteutustoimena on Huutavanholman luonnonsuojelualueella olevan reitistön rakentaminen rappujen ja pitkospuiden avulla sellaiseen kuntoon, että liikkuminen ei aiheuta turhaa luonnonsuojelualueen maastoon ja kasvillisuuteen kohdistuvaa kuormitusta, joka on asetettu Metsähallituksen puolelta edellytykseksi sille, että vaellusreitistö voi kulkea Huutavanholman maastossa. Kolmantena laajempana toteutuksena ollaan tekemässä uutta talvipyöräilyyn sopivaa pyöräreittiä Tahkon alueen ympäri, onka toteutus on erittäin tärkeää Tahkon ympärivuotisen toiminnan turvaamiseksi.

Toteutustapana sekä Mäkiaution rotkon että Huutavanholman rakenteiden osalta on toteuttaa rakenteet paikalla rakentamalla kestopuusta ja kiinitysmateriaalien osalta käytetään RST-laatuista materiaalia. Kummankin kohteen rakennustyöt tehdään paikanpäällä ammattimiesten toteuttamana.Smart Tahko