Tahkon kyläyhdistys

Tervetuloa Tahkon kyläyhdistyksen sivuille


Tahkon kyläyhdistyksen tarkoituksena on edistää kylän asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, kylän elinkelpoisuutta sekä toimia sen asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana, pyrkiä edistämään kylän asukkaiden toimeentulomahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä, kylän vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja yhteistyötä, sekä edistää palveluiden säilymistä alueella.


Toiminta
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys mm. osallistuu kylää koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan kylän kannalta myönteiseen päätöksentekoon eri organisaatioissa. Yhdistys tekee myös aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja. Lisäksi yhdistys järjestää kokouksia, kursseja, retkiä, keskustelu- ja huvitilaisuuksia.

Kyläyhdistyksen hallitus 2024

Kari Heiskanen, puheenjohtaja

Anne Rantonen, sihteeri

Jäsenet 

Ari Partanen

Anna Hämäläinen

Petri Keränen

Elina Issakainen

Antti Lyytinen

Anna-Liisa Toivanen

Nina Hakokivi

Marko Turunen


Talvinen Tahko

Tykkilumen peittämät puut

Lumitykit huilaa

Tahkolla lasketellaan