Kyläyhdistys

Kyläyhdistys

Mennyttä

Tahkon kylätoimikunnan perusti 10 Tahkon alueella asuvaa aktiivia joulukuussa 2008. Ajatuksena oli tehdä yhdessä Tahkosta entistä miellyttävämpi paikka asua sekä tutustuttaa alueella asuvia – niin vakituisia asukkaita, mökkiläisiä kuin yrittäjiäkin toisiinsa.

Tapaamisia järjestettiin alkuun noin kahden kuukauden välein. Kiinnostusta oli niin paljon, että toimintaa varten päätettiin perustaa rekisteröity yhdistys. Tahkon kyläyhdistys ry:n perustamiskokous pidettiin 16.1.2010.

Tarkoitus
Tahkon kyläyhdistyksen tarkoituksena on edistää kylän asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, kylän elinkelpoisuutta sekä toimia sen asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana, pyrkiä edistämään kylän asukkaiden toimeentulomahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä, kylän vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja yhteistyötä, sekä edistää palveluiden säilymistä alueella.

Toiminta
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys mm. osallistuu kylää koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan kylän kannalta myönteiseen päätöksentekoon eri organisaatioissa. Yhdistys tekee myös aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja. Lisäksi yhdistys järjestää kokouksia, kursseja, retkiä, keskustelu- ja huvitilaisuuksia.

Tahkon tähdet - Tahkon reitistöjen kehittäminen
Keväällä 2020 käynnistettiin Tahkon tähdet hanke, johon saatiin rahoituksena Kalakukko leaderilta 60%, Kuopion kaupunki 15% ja alueen yritykset (Peeässä, PNT Active, TahkoCom ja Tahkorinteet) ja Tahkon kyläyhdistys 25%. Hankkeen kokonaiskustannukset ovast 172 t€.

Hankkeen toimenpiteinä on mahdollistaa Mäkiaukion rotko hyödyntäminen turvallisen liikkumisen osalta ja toteuttaa hieno taukopaikka rotkon viereen. Samoin toteutetaan uusi reitti Mäkiaution rotkon ja Tahkolahden välille. Toisena toteutustoimena on Huutavanholman luonnonsuojelualueella olevan reitistön rakentaminen rappujen ja pitkospuiden avulla sellaiseen kuntoon, että liikkuminen ei aiheuta turhaa luonnonsuojelualueen maastoon ja kasvillisuuteen kohdistuvaa kuormitusta, joka on asetettu Metsähallituksen puolelta edellytykseksi sille, että vaellusreitistö voi kulkea Huutavanholman maastossa. Kolmantena laajempana toteutuksena ollaan tekemässä uutta talvipyöräilyyn sopivaa pyöräreittiä Tahkon alueen ympäri,

onka toteutus on erittäin tärkeää Tahkon ympärivuotisen toiminnan turvaamiseksi.

Toteutustapana sekä Mäkiaution rotkon että Huutavanholman rakenteiden osalta on toteuttaa rakenteet paikalla rakentamalla kestopuusta ja kiinitysmateriaalien osalta käytetään RST-laatuista materiaalia. Kummankin kohteen rakennustyöt tehdään paikanpäällä ammattimiesten toteuttamana.

Pumptrack ratahanke
Vuoden 2018 syksyllä rakennettiin Pumptrack rata Tahkon lähiliikuntapaikan viereen. Tämän hankkeen rahoitukseen saimme Kalakukko leaderilta 60%, Kuopion kaupungilta 15% ja loppu 25% tehtiin sekä Kyläyhdistyksen talkootyönä että alueen yritysten omarahoituksena (Peeässä, PNT Active, TahkoCom ja Tahkorinteet). Projektin kokonaiskustannukset olivat 75 t€.

Pumptrack-rata on polunomainen väylä, joka koostuu kallistetuista kurveista ja pyöreänmuotoisista kummuista ns. yliajettavista objekteista. Pumptrack radan voi ajaa lävitse hyödyntämällä radan muotoja vauhdin kasvattamiseen, eikä polkemista tarvita välttämättä lainkaan. Rata muodostuu tyypillisesti silmukoista/lenkeistä ja hyvin suunniteltuna palvelee käyttäjiä taapero ikäisistä potkupyöräilijöistä kokeneempiin eri lajien harrastajiin.

Lähiliikuntapaikkana Pumptrack-radat ovat ensisijaisesti lasten ja nuorten suosiossa, jonka osaltaan voidaan odottaa heijastuvan myös perheiden viihtyvyyteen ja yhdessä liikkumisen kasvuun. Pumptrack-radan tuomat liikuntamahdollisuudet tukevat Tahkon strategiaa tuottaa alueen asukkaille ja matkailijoille ympärivuotista palvelutarjontaa.

Pumptrack kasvattaa jo olemassa olevan lähiliikuntapuiston tarjontaa lumettomalle kaudelle ja usealle eri harrastusvälineelle. Pumptrack tarjoaa ajettavaa polkupyörille, scooteille, skeittilaudoille sekä rullaluistimille. Pääasialliset käyttäjät Pumptrackradoilla ovat lapset ja nuoret. Rata mahdollistaa lasten ja nuorten omaehtoisen liikunnan ja vaatii ainoastaan harrastusvälineen sekä kypärän. Harrastusväline voi olla vaikka tavallinen polkupyörä, erikoisvalmisteisia välineitä ei tarvita. Alueella on mahdollista järjestää myös erilaista ohjattua toimintaa.

Tahkon elämysreittien ideointi ja kehittäminen hanke
Tahkon kyläyhdistys on tehnyt laajan reitistöjen kehityshankkeen (2016-2019), johon sisältyy hiihto-, pyöräily- ja vaellusreittien kunnostusta ja uudistamista ja reittimerkistöjen uusimista sekä uusia laavupaikkoja retkeilijöille. Uuden hankkeen rahoittajina ovat Kalakukko leader (60%), Kuopion kaupunki (15%) ja Tahkon kyläyhdistys (25%) ja hankkeen kokonaiskustannusarvio on 205 000 €. Kesällä 2016 tehtiin jo hankkeen ensimmäiset laajemmat toimet, kun Tahkon vaellusreittien yli 150 opastetta uusittiin ja samalla reitit merkittiin värikoodein. Kesällä 2017 jatkettiin hankkeen toteutuksia uusimalla reittien pitkospuita, rakentamalla yhdessä rinneyhtiön kanssa uusi koko perheen pyöräilyreitti Tahko päältä alas vanhan tuolihissin ala-asemalle. Lisäksi Länsirinteiden puolelle rakennettiin uusi hieno laavu sekä toinen Nallelaavuksi ristitty laavu vietti otettiin käytöllä loppusyksystä 2018. Hankkeen myötä reitistöjen infopiste rakentui Tahkon keskustaan Piazzan parkkipaikan viereen. Vuonna 2018 reitistöjen pohjia perusparannettiin monin paikoin ja myös uusia reittejä saatiin tehtyä. Hankkeen lisätoteutuksena syntyi vielä yhdistetty lähtölava ja näköalatorni Pehhu baarin viereen kilparinteen yläpäähän. Tämän toteutuksessa olivat mukanan Tahkon kyläyhdistys, Kuopion kaupunki ja Tahkorinteet tasaosuuksin ja lisäksi pienemmällä osalla oli rahoituksessa mukana parikymmentä alueen yritystä. Talvelle 2018 valmistui mm. uusi latupohja välille Rinnepelto-Helmilä. Projekti on saatu päätökseen vuoden 2019 loppuun.

Sääskiniementie-projekti
Kyläyhdistyksen ensimäinen suuri ponnistus oli ns. Sääskiniementien-projektin toteuttaminen. Kyläyhdistys sai TE-keskukselta (nyk. ELY-keskus) 96.000 euron suuruisen rahoituksen, joka on käytetty alueen viihtyvyyden parantamiseen. Määräraha jakautui kolmelle vuodelle: 2010-2012.

Sääskiniementie-projektin puitteissa vuonna 2010 mm. hankittiin ja pystytettiin lipputangot Varpaisjärventien ja Sääskiniementien risteysalueelle, istutettiin maisemaan sopivia kasveja Sääskiniementien varteen, hankittiin ja pystytettiin roskakorit Tahkon keskustan alueelle ja siistittiin paikkoja.

Vuonna 2011 jatkettiin alueen siistimistä, laitettiin istutuksia lipputankojen alueelle, raivattiin patikointipolkujen alueita ja pystytettiin lasten leikkialue Span edustalle.

Projektin puitteissa vuonna 2012 aloitettiin Tahkolahden uimarannan kunnostaminen sekä hankittiin Sääskiniementien varteen bussikatoksia. Tahkon keskustaan hankittiin kahteen kuuseen jouluvalot. Myös ympäristoä siistimistä jatkettiin.

Vuonna 2013 rahoituksella saatiin aikaan seuraavat asiat: Keväällä asennettiin Tahkolahden uimarannalle pukukopit, huvimaja, kiipeilyteline ja pöytäryhmiä. Uimarannalle asennutettiin myös ulkovalot sekä konetyönä rannan muokkaus. Syksyllä rannalle rakentui puuvaja ja roska-astioita asennettiin lisää keskustaan ja rantaan.

Muita hankkeita
Vuonna 2014 on hankittu, koottu ja asennettu keinuja eri puolille Tahkon keskustaa sekä asennettu uudet kuntoiluvälineet Tahkolahden uimarannalle.Projekti toteutettiin pääosin talkoovoimin.

Vuonna 2015 on hankittu Nipasen mäellä oleva kota kyläyhdistyksen ja retkeilijöiden käyttöön ja toinen kota rakennettiin kevään 2016 aikana aktiviteettipuiston taakse rantaan. Tämä kota siirrettiin Rissalan lentokentän Järviterminaalilta Tahkolle ja toteutus tehtiin pääosin talkootyönä ja myös Kuopion kaupunki avusti hanketta pohjatöiden ja kuljetusten sekä kattoprojektin kustannusten osalta.

Talkoiden lisäksi järjestetään toki myös viihteellisiä tapahtumia. Jo perinteeksi muodostuneena kilpailuna kasvatetaan Tahkon suurinta kurpitsaa, joita juhlitaan aina syksyllä Elojuhlissa. Myös golfkisoja järjestetään ja syksyllä tavataan Oktoberfestissä.

Pikkujoulut ovat luonnollisesti jo perinne.

Jäsenyys
Tahkon kyläyhdistyksen jäseneksi voi liittyä henkilö, joka on kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta ja hyväksyy sen tarkoituksen. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Voit liittyä jäseneksi sähköpostilla.

Hallitus

Kyläyhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet valitaan yhdistyksen syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen kokoonpano vuodeksi 2019 on tällä hetkellä:

Puheenjohtaja: Kari Heiskanen

Jäsenet:

Mari Hartikainen, sihteeri

Pertti Heinonen


Petri Keränen

Ari Partanen

Maija Rissanen

Anna Hämäläinen

Pasi Tiihonen

Yhdistyksen kokoukset

Sääntöjen mukaan yhdistyksellä on kaksi virallista kokousta: syyskokous ja kevätkokous.